Een paar weken geleden lieten we de eerste reeks foto’s zien van de grootscheepse verbouwing van dit Eper appartement.

Inmiddels is de volgende fase van deze verbouwing aangebroken. Het regelwerk voor de nieuwe wanden en plafonds is door ons geplaatst. Nu worden de sleuven gefreesd voor het leidingwerk. Vervolgens kan Elektra B.V. alle bekabeling aan gaan leggen. Daarna worden de wanden gestuct.